Vis med Avis er en aktuell kunnskapskonkurranse for 7. trinn.
Konkurransen gir lesetrening, aktuell kunnskap som kan knyttes til pensum og mulighet for å samtale med elevene om ulike temaer som er oppe i mediene. På den måten øker også kunnskapen om hvordan mediene fungerer og beredskapen i forhold til aktuelle hendelser.

Tidligere vinnere:
2017: Brentemoen og Øyslebø
2016: Birkenlund og Nyplass
2015: Birkenlund og Strømme
2014: Frivoll og Liknes
2013: Birkenlund  og Vågsbygd
2012: Birkenlund og Liknes
2011: Birkenlund og Langenes
2010: Dypvåg og Tordenskjoldsgate
2009: Birkenlund og Strømme
2008: Birkenlund og Ime
2007: Fiane og Sunde
2006: Songe og Ime
2005: Jappa og Liknes
2004: Songe og Ime
2003: Birkenlund og Furulunden
2002: Froland og Furulunden
2001: Jappa og Å
2000: Brentemoen og Strømme
1999: Grimstad og Heståsen
1998: Grimstad og Tordenskjoldsgate
1997: Gjerstad og Furulunden
1996: Vegårshei og Ime
1995: Borkedalen og Kollemo
1994: Birkenlund og Kollemo
1993: Gjerstad og Ime
1992: Tvedestrand og Ime
1991: Tvedestrand og Ime
1990: Borkedalen og Sunde
"Bare de som leser aviser, har mulighet til å skjønne TV-nyhetene."
Neil Postman
am. medieforsker


Vis med Avis
Elevene skal følge med i avisene (sin lokale + regionavisa, se nede på siden) i ei bestemt uke. Spørsmålene hentes fra papiravisen (som i noen tilfeller også kan leses på nett). Mandagen etter skal de gjennomføre prøven. Den er individuell, og alle får et spørreark med 14 spørsmål som alle har tre svaralternativer. Spørsmålene kan gjelde politikk, store hendelser, kultur eller annet som har vært oppe i mediene i denne uka. Halvparten av klassene går videre fra første til andre runde. I de to første rundene er halvparten av spørsmålene lokale. Klassen får aviser i nyhetsuka. Dessuten noen tips til hvordan en kan arbeide i klassen. Min. gruppestørrelse er 5 elever, max. 30. 
I de to innledende rundene trekkes det ut klasser som vinner 1000 kr. Ved poenglikhet for å bli finalist gjelder også resultatet fra 1.runde. I finalen kjemper de ti finalistene (en fra hvert avisområde) om en premie på 2500 kr i hvert fylke. I utgangspunktet deltar alle elevene, men er det fremmedspråklige eller intergrerte elever som ikke har samme forutsetninger som "den vanlige elev", kan disse holdes utenfor når snittet regnes ut. 

 Vis med Avis-2017 ble den siste quizen etter i alt 28 år med konkurranser. Avis i Skolen-Agder takker alle lærere og elever som har deltatt gjennom alle disse åra!
Lokalområder:
Aust Agder Blad: Gjerstad og Risør
Tvedestrandsposten: Tvedestrand og Vegårshei
Agderposten: Arendal, Froland og Åmli
Grimstad Adressetidende: Grimstad
Lillesands-Posten: Birkenes og Lillesand
Agder: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund
Lister24: Farsund, Hægebostad og Lyngdal
Lindesnes: Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Budstikka: Songdalen og Søgne
Fædrelandsvennen: Kristiansand, Iveland og Vennesla
Faksimile fra 
Fædrelandsvennens nettavis:
Fylkesvinnere 2013.
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal

Finaleresultat i Aust-Agder:
1. 7.tr. Brentemoen skole 
2. Lag 2, 7.tr. Birkenlund skole​ 
3. 7.tr. Fiane skole 
4. Gr.?, ​7. tr. Landvik skole 
5. 7.tr., Dypvåg skole 
Finaleresultat i Vest-Agder:
1.7. tr. Øyslebø skole 
​2. 7. tr. gr. 1 Liknes skole 
3. 7. tr. Kollemo skole 
4. 7b, Langenes skole 
5. 7. tr. Presteheia skole 
De to fylkesvinnerne vil begge få 2500 kroner 
til klassekassa.