Hvordan ser vi virkeligheten?

Selv om bilder viser utsnitt av virkeligheten, er det flere måter å speile denne virkeligheten. Et godt pressebilde forteller en historie, og fotografen velger hvordan han vil fortelle den. Et av redskapene han da har, er å velge perspektiv. Fotografens valg av perspektiv gir oss en spesiell innfallsvinkel til historien. Det er tre perspektiv, eller vinklinger, å velge mellom:


Vinkling eller perspektiv
Normalperspektiv:
Kameraet er omtrent i øyenhøyde. Dette er den objektive kameravinkelen.
Froskeperspektiv:
Nå er kameraet lavere enn motivet. Dette kan gi inntrykk av noe stort, mektig og dominerende, kanskje også truende. Ofte er bilder av f.eks. personer med makt, tatt fra denne vinkelen.
Fugleperspektiv:
Fotografen tar sitt bilde fra et punkt høyere enn motivet. Personer og ting vil da virke 
små og betydningsløse.
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal