Tren på tekstanalyse
     Dette analyseskjemaet kan brukes i sin helhet, eller
      det kan plukkes ut enkelte problemstillinger som 
     fordeles blant elevene. Forsøk å holde den 
     etterfølgende diskusjonen på et saklig nivå.

Tekstanalyse kan ikke gjøres ut fra en statisk sjekkliste. Ulike journalistiske sjangrer krever ulike analysemodeller. Her forsøker vi likevel å gi en kortfattet gjennomgang av relevante analyseområder. Som lærer må du hjelpe elevene å finne hvilke spørsmålstillinger som er mest relevante for akkurat den teksten dere analyserer.

Konteksten
- Hvor (Hvilken avis? Hvor i avisen?)
- Når (Hvorfor akkurat nå? Hvorfor først nå?)
- Hvordan (Hvilken sjanger? Hvordan er samspillet mellom tittel, ingress, brødtekst, bilde og bildetekst? Stemmer bilde og tekst overens?
- Hvem skriver? (Egen journalist? Kjønn? Nyhetsbyrå?)

Hva handler det om?
- Hvilke klare fakta finnes? (Kilder - åpne eller skjulte? Direkte eller indirekte sitater?)
- Er det henvisninger til andre hendelser eller tilsvarende situasjoner?
- Hva fokuseres det på, hva skrives det lite om, hva forties? Er utvalget ubalansert positivt eller negativt?

Retorikk
- Ordvalg, stil og tone (Myndig - avslappet? Ferdige konklusjoner, eller gis leseren tolkningsmuligheter?)
- Direkte eller indirekte tale? Er ytringsverbene nøytrale som sier, uttaler eller mer beskrivende som medgir, avslører?
Er kildene subjekt eller objekt. Hvem får uttale seg? (Alder, kjønn, rase osv.)
- I hva slags "rom" plasserer reporteren hendelsen? (Idyllisk, dramatisk, truende ...?)
- Hvem spiller hovedrolle - birolle? Forekommer dramatiseringer som f.eks. "avslører" i stedet for "forteller" eller "sier"?
- Forekommer verdiladete ord som "terrorist", "frihetskjemper"?
- Finnes fordommer og stereotyper? (Mannlig - kvinnelig? Opplyste - uvitende?) 
- Bruk av kontraster? (Ond - god, fattig - rik?)
- Bildespråk? (Ironi, lignelser, metaforer?)
- Hvordan opptrer journalisten i teksten? (Skjult eller åpent tilstedeværende? Er perspektivet ovenifra, nedenifra eller nøytralt?)

Kilde: Nyheter - att läsa tidningstext, Lundgren, Ney, Thurén. Ordfront.

Tekstanalyse
"Bare de som leser aviser, har mulighet til å skjønne TV-nyhetene."
Neil Postman
am. medieforsker
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal