Materiell fra Avis i Skolen
Mer om elevheftene og materiellet finner en ved å gå inn på Avis i Skolens sentrale sider: www.avisiskolen.no.

Avis i Skolen har en lærerhåndbok og flere elevhefter fra småskoletrinnet og opp til videregående skole. De fleste heftene er gratis (porto/eksp. tilkommer). Heftene kan bestilles fra Avis i Skolen sentralt.


Skoleavis på nett
Hefter til elevene og fagbok til læreren som skal lage skoleavis sammen med elevene.

Avis - et massemedium S (finnes også elektronisk)
Småskolen. Let i avisen, klipp ut og lim inn i heftet.
Tverrfaglige oppgaver og gode samtaleemner
Lærerveiledning til S-heftet.


Lesepass  
For 4. - 6. trinn (evnt. tilpasset opplæring). 15 leseoppdrag. Diplom til eleven når alle oppdrag er utført.


Avis - et massemedium M (finnes også elektronisk
Mellomtrinnet. Om aviser og journalistikk. 
Varierte og aktiviserende oppgaver.
Lærerveiledning til M-heftet.
Avis - et massemedium U (finnes også elektronisk
Ungdomstrinnet. Arbeidshefte med faktastoff om avis og massekommunikasjon. Mange arbeidsoppgaver. 
Lærerveiledning til U-heftet.
Skriv! (Finnes også som pdf
Øverste trinn på ungdomsskolen og videregående skole. Kunnskap om egen skriveprosess gir skriveglede. Også litt om de journalistiske sjangrene.
Mer om elevheftene
Ressurser
Ansvarlig for www.aisagder.net: Fjeldal Medier