I avisene skiller vi mellom det redaksjonelle stoffet og annonsene. Her tar vi for oss det redaksjonelle stoffet som får sin utforming gjennom de journalistiske sjangrene.

De journalistiske sjangrene.
Det er flere måter å dele inn de journalistiske sjangrene på. En kan for eksempel dele i de to hovedgruppene opinion og informasjon. Opinion er det samme som meningsjournalistikk. I disse artiklene er det skribentens egen, personlige mening og argumentasjon som er bærende. Det gjelder for eksempel kommentarer, anmeldelser og leserbrev. Ofte skrives meningsjournalistikken av andre enn avisens fast ansatte journalister. Kommentarsjangrene har voksende betydning i avisene. Sjangrene som tilhører informasjon, skal være så objektive som mulig. Journalisten må ikke legge noe til, eller uttrykke sin egen mening. Likevel kan samme sak bli dekket svært forskjellig i to ulike aviser. De velger å vinkle historien forskjellig.


Opinion (meningsjournalistikk):
Leder
Anmeldelse
Kommentar
Leserbrev
Petit

Informasjon:
Notis
Nyhetsartikkel
Reportasje
Feature
Intervju
Referat
Bakgrunnsartikkel
Enquête

Noen faguttrykk du bør kjenne.Tekstanalyse.    Om gjenbruk av andres saker.
Journalistiske sjangrer
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal