Konflikt
Vesentlig
Identifikasjon
Sensasjon
Aktualitet
(Rekkefølgen er tilfeldig, men lett å huske.)

Mer om nyhetskriteriene
Når journalistene dekker en nyhet, sier de gjerne at de jobber med en ”sak”. ”Saken” kan presenteres på mange måter. Journalisten har flere journalistiske sjangrer til rådighet. Hun må likevel velge den sjanger eller sjangerblanding som passer best til den enkelte nyhet. Som lesere har vi visse forventninger til hvilken sjanger som blir valgt. En leder skrives ikke som en nyhetsartikkel, og hva som skjer i en fotballkamp, formidles på en annen måte enn gjennom en petit. En kan si at en sjanger er "en avtale med leseren". Når avisen formidler en bestemt type stoff, venter vi at visse sjangerkonvensjoner, eller regler, blir fulgt. Vi blir overrasket og forvirret om nyheten formidles på en uvant måte. Sjangertypene forandrer seg også over tid. Leser en i en gammel avis, vil en oppdage at en hendelse den gang, ble formidlet på en annen måte enn i dagens aviser. Selv om sjangeren i utgangspunktet kunne være den samme. En god journalist må kunne kriteriene for den enkelte sjanger. På samme måte må en god pressefotograf kjenne de virkemidlene som han har til rådighet.
Bilder og journalistiske sjangrer
Når journalist og fotograf skal formidle en nyhet, har de tekst og bilde som sine verktøy. Dessuten prioriterer redaksjonen gjennom størrelse på oppslaget, plassering i avisen og plassering på siden.
Avisene presenterer altså nyhetene for oss gjennom bilder og tekst. Ut fra en redaksjonell vurdering bestemmer de hva som er så viktig at bør komme på trykk, og hvordan det skal presenteres for leserne.
Når redaksjonen i en avis vurderer om de skal dekke en hendelse, har de noen kriterier som de mer eller mindre bevisst har som grunnlag for sine valg. De kalles nyhetskriterier. 

Nyhetskriteriene er:
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal