Avis i Skolens mål:
Avis i Skolen skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.
Forside
Vis med Avis
Gratis aviser
Avisuke
Materiell
For medlemsavisene

Det er blitt en åreviss tradisjon med avisuker for 4. trinn, 6. trinn og 9. trinn. I avisuka får elevene engasjerende arbeidshefter og sett av den lokale avisen. Påmeldingsinformasjon blir sendt de aktuelle skolene i god tid i forkant. Lenke til påmelding finner du her 
Vurder nøye hvor mange aviser du trenger, det blir mye papir.
Avisuke for 4., 6. og 9. trinn
Ressurser
Vær rask til å gi beskjed om avisen ikke er kommet til skolen på 
vanlig tidspunkt. Da kan det kanskje rettes opp samme dag. 
Kontakt din avis.
I 2013 deltok mer enn 91 000 elever fra hele Norge i den nasjonale avisuka i uke 44. 


Elevene får sin lokal/region-avis og elevarbeidsheftet "Avis -et massemedium" for sitt alderstrinn til skolen. Heftene og avisene er gratis.

Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begrepslæring, lesetrening og mediekunnskap. Elevene blir godt kjent med sin avis, og får god mulighet til å orientere seg om det som skjer lokalt. Dette er en fin anledning til å arbeide med sammensatte tekster på papir og nett. 


NB! Bestillingen gjelder både hefter og aviser. Du trenger ikke bestille elevhefter separat. 

Det er mulig å bestille både den lokale avisen og eksemplarer av regionsavisen. 

Det åpnes for påmelding i august.
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal