Det kan være vanskelig å tilpasse leseopplæringen til de forskjellige nivåene en finner i en klasse. Det finnes et hjelpemiddel som er tilpasset de fleste nivåer og der elevenes interesser og motivasjon blir en underliggende drivkraft.
Papiravisen er ideell til trening av de forskjellige lesestrategiene. Tekstene er tilpasset ulike lesere, de aller fleste finner stoff som interesserer og oppbyggingen av sider og tekster skal være lesevennlige. Nye ord forståes best i en sammenheng, og det finner en i avisene. Tekstene bygger i tillegg bro mellom aktuelle hendelser og "skolekunnskapen" slik at elevene lettere forstår nytten av det de lærer på skolen. Etter som elevene blir eldre er det også viktig at de kan lese strategisk. En leser på en annen måte når en leter enn når en har funnet det en leter etter!
Ressurser
Tilpasset leseopplæring
      Noen lesestrategier:
  • Skumming
  • Skanning
  • Intensiv lesing
  • Ekstensiv lesing 
Skumming: 
Når du skummer, lar du hurtig øynene gli nedover teksten for å få tak i hovedinnholdet.

Øvelse: Lag et oppgaveark der overskriftene er fjernet fra små tekster/notiser. Overskriftene står for seg selv. Elevene skal plassere overskriften på rett tekst.
Øvelse: Lag et oppgaveark med tekster der overskriftene er fjernet og delt opp i enkeltord og plassert for seg selv på siden. Kombiner overskriftene og plasser dem på rett tekst
.
Skanning: 
Når du skanner, leter du etter en bestemt opplysning i teksten.

Øvelse: Let etter det beste tilbudet, den billigste bilen, navn på andre land, fotballresultat, høyeste tall, adverb osv. osv.

Intensiv lesing: 
Når du leser intensivt, leser du for å få tak i hovedinnholdet og så mange detaljer som mulig.

Øvelse: Velg en artikkel fra avisen. Les teksten og bruk spørreordene til å finne ut hva den handler om.
Lag egne oppfølgingsspørsmål, og skriv et sammendrag av artikkelen.
Ekstensiv lesing:
Når du leser ekstensivt, leser du for å få en opplevelse. Ekstensivt betyr utstrakt, stor, omfattende.

Øvelse: Finn en featureartikkel, gjerne fra en lørdags- eller søndagsavis. Les den. Hva tror du journalisten ønsker å få fram med denne artikkelen? Hvordan opplevde du den? Hva var det mest spesielle?

Mer utfyllende om temaet hos Norske aviser om PISA  Hurtiglesing.no
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal