Kildekritikk
Sjekk nettkildene

Internett gir oss rask tilgang til kunnskap fra mange kilder, men vi må selv ta stilling til hvor troverdig informasjonen er. Det kan være en utfordring for mange ungdommer. 

Oppgavene passer for mellomtrinnet, u.skolen og vgs.


Mål: Å bli bedre til å vurdere kilder på nettet og være kildekritiske til informasjon.

Forberedelser: Tilgang til arbeidsark på papir eller skjerm. Tilgang til PCer med nettilgang.
Oppgave: Vurdere og granske kilder:

Gi elevene oppgave å granske noen nettsider. Kan de stole så mye på siden at de vil kunne referere til den i et skolearbeide, eller gir de siden "rødt kort"?


Gjennomføring:

1. Del elevene inn i grupper på tre-fire personer. La dem undersøke følgende fem nettsider og besvare spørsmålene fra arbeidssarket.


(Om nettsidene 5080 og svenskbladet: Begge disse sidene er ironiske humorsider, og en må lese nyhetene for å forstå at de bare er tøys. Sjekk alle sidene før elevene gis oppgaven. Sidene forandrer seg, kanskje kan en finne andre, bedre, eksempler.)


2. Samle elevene i plenum og skriv opp de fem nettsidene på tavla. La elevene gruppevis legge fram hvilke sider de mener holder for en kildekritisk gransking, og hvilke de mener ikke gjør det.


3. Diskutere:
  • Hvordan var oppgaven? Lett/vanskelig?
  • Hva var den største utfordringen ved oppgaven?
  • Var elevene uenige innen gruppen?
  • Hvordan har de begrunnet sine svar?
Ansvarlig for www.aisagder.net: Sven Fjeldal
Fake News?
Og her finner du facebooks tips for å avsløre falske nyheter.