Kildekritikk - arbeidsark
Granske og vurdere kildene - arbeidsarkInternett gir oss rask tilgang til informasjon fra en mengde ulike kilder. Du må selv vurdere om du kan stole på informasjonen du finner. Kildekritikk er hvordan en gransker og vurderer kildene.


Kontroller følgende fem nettsider og svar på spørsmålene:Spørsmål:

  • Virker innholdet fornuftig?

  • Hvem har skrevet teksten?

  • Hvem har lagt informasjonen ut på nettet? Er det en offisiell nettside eller ikke?

  • Hva er hensikten med siden?

  • Stoler dere nok på siden til at dere ville referert den og sitert fra den i et skolearbeide? Begrunn svaret.Tips: Når du bruker opplysninger fra nettet, er det viktig at du oppgir hvor du har funnet dem. Oppgi kilden f.eks.på denne måten: Forfatter, overskrift, www-adresse, når siden er datert og når du har lastet den ned. For viktige skolearbeider bør en laste ned hele siden, lagre den på datamaskinen og skrive den ut på papir. Siden kan jo være borte fra nettet i morgen!               Kilde: www.mediekompass.se

FjeldalMedier ENK