Forside
Vis med Avis
Gratis aviser
Avisuke
Materiell
For medlemsavisene

Om AiS for medlemsavisene
Avis i Skolenaisagder.net og MBLs nettsted avisiskolen.no henvender seg i første rekke til lærere.
Nettsidene skal vise hva Avis i Skolen tilbyr skolene, sammen med og på vegne av medlemsavisene.

Vi har konkrete tilbud ut fra to perspektiv:
1. Mediekunnskap: Lære om avis.
2. Dagsaktuell undervisning: Lære med avis.

Avis i Skolen er begrunnet i avisenes samfunnsansvar og samfunnsoppdrag, som på flere områder er sammenfallende med skolens samfunnsoppdrag.

UNGE LESERE.  For avisene har Mediebedriftene (MBL) hatt prosjektet "Unge lesere" i mange år. Nettsiden er nå lagt ned og aktivteten begrenset til å arrangere en konferanse på Gardermoen hver høst.

Om Avis i Skolen- arbeidet i regionen:
Ti agderaviser (fra den "gamle" Agder aviseierforening), gjennom Mediebedriftene i Rogaland og Agder, står bak den lokale skoletjenesten. Fra høsten 2013 er Fjeldal Medier ENK ansvarlig for kvalitetssikring og gjennomføring av noen hovedprosjekter for avisene.

Kontaktpersoner lokalt er:
Kristen Munksgaard, Agder
Nils K. Gauslaa, Agderposten


Utvikling av tilbud til skolene skjer også i samarbeid med Mediebedriftene sentralt og andre regioners AiS-konsulenter. Dette gjelder særlig større prosjekter og det meste av materiellproduksjonen. 

Fjeldal Medier ENK har også ansvaret for vedlikehold av aisagder.net.


Avis i Skolens mål:
Avis i Skolen skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.
Hvordan The Guardian økte antall unge lesere på Fb:
Philippine Daily Inquirer:
Intervjukonkurranse
for unge.


Facebook-side om hvordan aviser/journalister kan få mest ut av Fb.
Tips:
Undersøkelser:.
Avis i Skolen i andre regioner:
Oslo/Akershus: Sigurd Sæthre
Vestfold/Telemark/Buskerud: Kjell Bakken
Hordaland: Johannes Bøyum
Nord-Trøndelag/Sør-Trøndelag: Steinar Husbyn
Ansvarlig for www.aisagder.net: Fjeldal Medier