Fjeldal Medier ENK           Ansvarlig: Sven Fjeldal
Mæbø       Tlf.nr 473 70 941
4780 Brekkestø E-post: sfj@live.no       Org.nr. 811564362

www.aisagder.net er nettstedet til ti agderavisers skoletjeneste. Nettstedet er designet og blir vedlikeholdt av Fjeldal Medier ENK. Fjeldal Medier ENK lager også undervisningsmateriell i forbindelse med medieundervisning og lese- og skriveopplæring. Dessuten produseres det redaksjonelt stoff.
Sven Fjeldal er utdannet lærer med flere års erfaring fra grunnskolen. Siden 1989 har han hatt ansvar for Agderavisenes skoletjeneste. Han har holdt kurs for lærere i forbindelse med medieundervisning, dataprogrammet Publisher og lese- og skrivemetodikk. I tillegg har han erfaring som journalist.