Forside
Vis med Avis
Gratis aviser
Avisuke
Materiell
For medlemsavisene
Ord for dagen

Header
Blank
Blank
Ressurser
Besøk siden januar 2010:
Add this page to your favorites.
Så er Avis i Skolen historie. Mediekompasset er det nye navnet, formålet uforandret. Siden 1970 har AiS eksistert, og mer enn tre millioner norske barn har hatt undervisning på skolen om medier, journalistisk skriving og redaksjonelle grunnverdier. Mediekompasset er et løpende tilbud til skolene på vegne av norsk presse og i regi av Mediebedriftene (MBL).

Ansvarlig for www.aisagder.net: Fjeldal Medier ENK
I 2016 var det sjuendeklassinger fra Birkenlund skole i Arendal og Nyplass skole i Lindesnes kommune som vant Vis med Avis. Dermed sikret de 2 500 kroner til klassekassa i tillegg til å ha fått en mengde aktuell kunnskap og lesetrening. Resultatene fra 2017, som ble den siste Vis med Avis på Agder, finner du her her. 
Vis med Avis:
Vinnerne i Vest-Agder 2016
Gratis nettverktøy for skoleaviser 
Tjenesten skoleaviser.no er et tilbud fra Avis i Skolen til alle skoler og elever som ønsker å lage en skoleavis. Denne tjenesten legger vekt på det journalistiske arbeidet med å lage avis, og verktøyet er enkelt å bruke både fra mobil og PC. Lykke til!
Det er nå en stund siden den brutale og tragiske terroren i Paris. I Norge har vi lett for å ta ytringsfriheten som en selvfølge. Det er den ikke. Også hos oss er den kjempet frem mot overtro, religion og politisk undertrykkelse. En oppgave i skolen er å lære om grunnlaget for vårt demokrati og vår frihet. Ytringsfriheten er en viktig del av dette fundamentet. Diskuter i klassen. På denne siden finner du stoff og forslag til oppgaver.
Her finner du tegneres respons på terroren.
Og slik ser forleggeren på situasjonen i dag.
Ytrings-frihetens pris

Siden 1989 har Aust- og Vest-Agder hatt sin lokale Avis i Skolen-tjeneste. Fra 2017 er det slutt. 
Avis i Skolen-Agder takker alle de lærere som har brukt tilbudene vi har hatt, og håper at de tusener av elever som hvert år har vært i kontakt med de lokale avisene, er blitt litt mer informerte og kanskje litt mer samfunnsinteresserte.
Medielabben.no er en videreføring av MBLs mangeårige prosjekt med å tydeliggjøre pressens samfunnsrolle og undervise i journalistikk, etikk, kildekritikk og demokrati. Den digitale læringsressursen er rettet mot elever og lærere på ungdomsskolen og i videregående skole. 
Gjennom video, fagtekster, spill og oppgaver (m/lærerveiledninger) gjennomgås fire hovedtema: Journalistikk, journalistiske spilleregler, medier i endring og presse- og ytringsfrihet. Digitaliseringen og endringene som skjer i de redaksjonelle mediene er spesielt vektlagt i prosjektet. Undervisningsoppleggene er alle i tråd med skolens kompetansemål.
Medielabben.no er det største enkeltprosjektet fra Avis i skolen noensinne. Mediebedriftenes Landsforening og Fagpressen har fått økonomisk støtte av Kopinors formidlingsfond til å gjennomføre prosjektet. Alle presseorganisasjonene stilte seg bak søknaden som langt på vei er en videreføring av det brede samarbeidet i forbindelse med presseorganisasjonenes "Kampanjen for journalistikken". 

TV2 Skole har hatt produksjonsansvaret og har utviklet læringsressursen i tett dialog med elever og lærere fra Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Professor Svein Burås fra Høgskolen i Volda har kvalitetssikret fagtekstene.
.
Setter redaksjonelle grunnverdier på timeplanen
Med den nye undervisningsressursen «Medielabben» tar Avis i Skolen et langt skritt inn i den digitale nyhetsvirkeligheten. 
MEDIEKUNNSKAP