Forside
Vis med Avis
Gratis aviser
Avisuke
Materiell
For medlemsavisene

Header
Blank
Blank
Ressurser
Besøk siden januar 2010:
Add this page to your favorites.
Uke 44 er årets Avisuke for 4., 6. og 9. trinn. I Avisuka får klassen tilsendt gratis arbeidshefter og sett av aviser til elevene. Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begreps-læring, lesetrening og mediekunnskap. 

Ansvarlig for www.aisagder.net: Fjeldal Medier ENK
I 2016 var det sjuendeklassinger fra Birkenlund skole i Arendal og Nyplass skole i Lindesnes kommune som vant Vis med Avis. Dermed sikret de 2 500 kroner til klassekassa i tillegg til å ha fått en mengde aktuell kunnskap og lesetrening. Resultatene fra 2017, som ble den siste Vis med Avis på Agder, finner du her her. 
Vis med Avis:
Vinnerne i Vest-Agder 2016
Gratis nettverktøy for skoleaviser 
Tjenesten skoleaviser.no er et tilbud fra Avis i Skolen til alle skoler og elever som ønsker å lage en skoleavis. Denne tjenesten legger vekt på det journalistiske arbeidet med å lage avis, og verktøyet er enkelt å bruke både fra mobil og PC. Lykke til!
Det er nå en stund siden den brutale og tragiske terroren i Paris. I Norge har vi lett for å ta ytringsfriheten som en selvfølge. Det er den ikke. Også hos oss er den kjempet frem mot overtro, religion og politisk undertrykkelse. En oppgave i skolen er å lære om grunnlaget for vårt demokrati og vår frihet. Ytringsfriheten er en viktig del av dette fundamentet. Diskuter i klassen. På denne siden finner du stoff og forslag til oppgaver.
Her finner du tegneres respons på terroren.
Og slik ser forleggeren på situasjonen i dag.
Ytrings-frihetens pris

Siden 1989 har Aust- og Vest-Agder hatt sin lokale Avis i Skolen-tjeneste. Fra i år er det slutt. 
Avis i Skolen-Agder takker alle de lærere som har brukt tilbudene vi har hatt og håper at de tusener av elever som hvert år har vært i kontakt med de lokale avisene, er blitt litt mer informerte og kanskje litt mer samfunnsinteresserte.
Medielabben.no er en videreføring av MBLs mangeårige prosjekt med å tydeliggjøre pressens samfunnsrolle og undervise i journalistikk, etikk, kildekritikk og demokrati. Den digitale læringsressursen er rettet mot elever og lærere på ungdomsskolen og i videregående skole. 
Gjennom video, fagtekster, spill og oppgaver (m/lærerveiledninger) gjennomgås fire hovedtema: Journalistikk, journalistiske spilleregler, medier i endring og presse- og ytringsfrihet. Digitaliseringen og endringene som skjer i de redaksjonelle mediene er spesielt vektlagt i prosjektet. Undervisningsoppleggene er alle i tråd med skolens kompetansemål.
Medielabben.no er det største enkeltprosjektet fra Avis i skolen noensinne. Mediebedriftenes Landsforening og Fagpressen har fått økonomisk støtte av Kopinors formidlingsfond til å gjennomføre prosjektet. Alle presseorganisasjonene stilte seg bak søknaden som langt på vei er en videreføring av det brede samarbeidet i forbindelse med presseorganisasjonenes "Kampanjen for journalistikken". 

TV2 Skole har hatt produksjonsansvaret og har utviklet læringsressursen i tett dialog med elever og lærere fra Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Professor Svein Burås fra Høgskolen i Volda har kvalitetssikret fagtekstene.
.
Setter redaksjonelle grunnverdier på timeplanen
Med den nye undervisningsressursen «Medielabben» tar Avis i Skolen et langt skritt inn i den digitale nyhetsvirkeligheten. 
MEDIEKUNNSKAP