Forside
Vis med Avis
Gratis aviser
Avisuke
Materiell
For medlemsavisene

Header
Blank
Blank
Forside
Vis med Avis
Gratis aviser
Avisuke
Materiell
For medlemsavisene

Ressurser
Besøk siden januar 2010:
Add this page to your favorites.
Uke 44 er årets Avisuke for 4., 6. og 9. trinn. I Avisuka får klassen tilsendt gratis arbeidshefter og sett av aviser til elevene. Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begreps-læring, lesetrening og mediekunnskap. Påmeldingsfristen er nå utløpt. Lykke til til alle dere som har meldt seg på!

Ansvarlig for www.aisagder.net: Fjeldal Medier ENK
Forrige skoleår var det sjuendeklassinger fra Birkenlund skole i Arendal og Nyplass skole i Lindesnes kommune som vant Vis med Avis. Dermed sikret de 2 500 kroner til klassekassa i tillegg til å ha fått en mengde aktuell kunnskap og lesetrening. Første runde i årets Vis med Avis er nå over og andre runde i gang. Les mer om hvem som gikk videre her. 
Vis med Avis:
Vinnerne i Vest-Agder 2016
Nytt, gratis nettverktøy for skoleaviser 
I høst åpner en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i Skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no. Tjenesten legger vekt på det journalistiske arbeidet med å lage avis, og verktøyet er enkelt å bruke fra både mobil og PC. I tillegg kan de skolene og lokalavisene som ønsker det ha publiseringssamarbeid gjennom den nye tjenesten.
Skoleaviser.no tilrettelegger for samarbeid mellom skoler og lokalaviser gjennom en egen løsning for artikkelfeeder til lokalavisen. I all praksis betyr det at lokalavisen kan publisere artikler fra lokale skoleaviser i en dedikert artikkelboks, etter avtale med de aktuelle skolene.
Send en mail til nils@innocode.no dersom du ønsker bistand til å sette opp din skoleavis, ellers er du selvsagt også velkommen til å gjøre registreringen selv. Lykke til! 
I disse dager er det to år siden den brutale og tragiske terroren i Paris. I Norge har vi lett for å ta ytringsfriheten som en selvfølge. Det er den ikke. Også hos oss er den kjempet frem mot overtro, religion og politisk undertrykkelse. En oppgave i skolen er å lære om grunnlaget for vårt demokrati og vår frihet. Ytringsfriheten er en viktig del av dette fundamentet. Diskuter i klassen. På denne siden finner du stoff og forslag til oppgaver.
Her finner du tegneres respons på terroren.
Og slik ser forleggeren på situasjonen i dag.
Ytrings-frihetens pris
Vi nærmer oss 2. runde i
 Vis med Avis-17:
Uke 4: Nyhetsuke i Aust-Agder
Uke 5: Nyhetsuke i Vest-Agder
Elever fra Langenes skole
 i Budstikka under Avisuka.
Medielabben.no er en videreføring av MBLs mangeårige prosjekt med å tydeliggjøre pressens samfunnsrolle og undervise i journalistikk, etikk, kildekritikk og demokrati. Den digitale læringsressursen er rettet mot elever og lærere på ungdomsskolen og i videregående skole. 
Gjennom video, fagtekster, spill og oppgaver (m/lærerveiledninger) gjennomgås fire hovedtema: Journalistikk, journalistiske spilleregler, medier i endring og presse- og ytringsfrihet. Digitaliseringen og endringene som skjer i de redaksjonelle mediene er spesielt vektlagt i prosjektet. Undervisningsoppleggene er alle i tråd med skolens kompetansemål.
Medielabben.no er det største enkeltprosjektet fra Avis i skolen noensinne. Mediebedriftenes Landsforening og Fagpressen har fått økonomisk støtte av Kopinors formidlingsfond til å gjennomføre prosjektet. Alle presseorganisasjonene stilte seg bak søknaden som langt på vei er en videreføring av det brede samarbeidet i forbindelse med presseorganisasjonenes "Kampanjen for journalistikken". 

TV2 Skole har hatt produksjonsansvaret og har utviklet læringsressursen i tett dialog med elever og lærere fra Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Professor Svein Burås fra Høgskolen i Volda har kvalitetssikret fagtekstene.
.
Setter redaksjonelle grunnverdier på timeplanen
Med den nye undervisningsressursen «Medielabben» tar Avis i Skolen et langt skritt inn i den digitale nyhetsvirkeligheten. 
Medielabben er et nytt nettilbud om journalistikk til ungdomsskolen og vgsLes mer her.